• +385 (1) 3860-048
  • Pon - Pet 08:00 - 16:00 sati

OVJERAVANJE NEAUTOMATSKIH VAGA

Server Mark d.o.o. je ovlašteno tijelo za pripremu i ovjeravanje mjerila mase od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

OVJERAVANJE ZAKONITIH MJERILA

Sva zakonita mjerila koja se stavljaju u uporabu ili su već u uporabi moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14., 111/18. i 114/22.).

Zakonita mjerila su mjerila koja se upotrebljavaju za:
1. mjerenja u prometu robe i usluga
2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća
3. provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika
4. mjerenja propisana Zakonom o mjeriteljstvu, provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima.

Ovjeravanje mjerila je postupak koji obuhvaća ispitivanje i označavanje mjerila, a kojim se utvrđuje sukladnost mjerila odobrenom tipu mjerila i udovoljavanje propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima. Ako su zahtjevi ispunjeni, takvo mjerilo mora biti zaštićeno i označeno ovjernim oznakama.

Kada se tijekom ovjeravanja mjerila utvrdi da mjerilo ne zadovoljava propisane zahtjeve, mjerilo se označuje oznakom »Mjerilo je neispravno« i zaštićuje od daljnjeg korištenja.
Ovjeravanje mjerila obavlja ovlašteni mjeritelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili ovlaštenog tijela za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i postupci provođenja nadzora nad ispunjavanjem propisanih obveza ovlaštenih tijela propisani su važećom Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Naša tvrtka provodi ovjeravanje u skladu s Rješenjem o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila koju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo i predstavlja identifikacijski broj ovlaštenog tijela »29«, koji se određuje Rješenjem o odobrenju.
Više informacija o Ovlaštenim tijelima i mjeriteljskom sustavu u Republici Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.dzm.gov.hr.«

Server Mark d.o.o je jedno od ovlaštenih tijela u RH koje ima ovlast Državnog Zavoda za mjeriteljstvo, u području Zakonskog mjeriteljstva za ovjeru NEAUTOMATSKIH vaga nosivosti do 9000 kg .

Klase točnosti II – precizne vage
                        III – trgovačke i industrijske vage
                        IIII – industrijske vage 

Poveznica na stranice : http://www.dzm.hr/zakonsko_mjeriteljstvo/ovjeravanje_zakonitih_mjerila

 

Podnošenje prigovora ili žalbe

 

Nezadovoljni korisnici naših usluga ovlaštenog tijela za ovjeru mjerila mase mogu podnijeti prigovor ili žalbu putem e-mail adrese sukladno Zakonu o mjeriteljstvu i aktualnom Pravilniku:

 

Image

Kontakt

Server Mark d.o.o.
Joze Martinovića 9, Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00 sati

Telefon: +385 (1) 3860-048
Fax: +385 (1) 3817-153
Email:

Primjena

Server Mark d.o.o.

Pravne informacije

Image

Kontakt

Server Mark d.o.o.
Joze Martinovića 9, Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00 sati

Telefon: +385 (1) 3860-048
Fax: +385 (1) 3817-153
Email:

Primjena

Server Mark d.o.o.

Image
© 2018. Server Mark d.o.o. Sva prava pridržana.
Izrada LAV studio